Ἡ «Παλαιά Μονή» πρίν ἀρχίσουν οἱ ἐργασίες...

Οἱ ἐργασίες ...


Ὁ Ναός τοῦ Τιμίου Προδρόμου μετά ἀπό τήν ἀρχική φάση τῆς ἀναστήλωσης τῆς «Παλαιᾶς Μονῆς» ...