Ἡ μοναδικοῦ φυσικοῦ κάλλους τοποθεσία τῆς Ἱερᾶς Μονῆς

Τό μοναστῆρι εἶναι κτισμένο στίς νότιες πλαγιές τοῦ ὄρους Κίσσαβος (Ὄσσα), τέσσερα χιλιόμετρα πρός δυσμάς ἀπό τό χωριό Ἀνατολή Ἁγιᾶς, σέ ὑψόμετρο 1080 μέτρων. Εὑρίσκεται σέ πλήρη ἁρμονία μέ τήν ἐκπληκτικοῦ κάλλους ὀρεινή φύση πού τό περιβάλλει.

«Ἕλαβεν Κύριος ὁ Θεός τόν ἄνθρωπον, ὅν ἔπλασεν, καί ἔθετο αὐτόν ἐν τῷ παραδείσῳ ἐργάζεσθαι αὐτόν καί φυλάσσειν» (Γεν. 2,15).