Ἡ Κτηνοτροφική Μονάδα τῆς Ἱερᾶς Μονῆς

Μοναστηριακή διακονία, ὡς μέσον δοξολογίας καί εὐχαριστίας στόν Θεό καί ὡς ἔμπρακτη ἔκφραση σεβασμοῦ πρός τήν κτίση Του, καθώς καί γιά τήν ἀνοικοδόμηση καί τή συντήρηση τοῦ κοινοβίου εἶναι ἡ ἐνασχόληση μέ τήν παραδοσιακή κτηνοτροφία.

Ἐκτρέφονται ζῶα γαλακτοπαραγωγῆς καί κρεατοπαραγαγωγῆς, μελίσσια καί ἄλλα.

Προϊόντα ἀπό τήν κτηνοτροφική μονάδα διατίθενται στό Ἐκθετήριο τοῦ Μοναστηριοῦ.


 

 

Στιγμιότυπα ἀπό τήν καθημερινότητα στήν κτηνοτροφική μονάδα τῆς Ἰερᾶς Μονῆς