Καλλιέργειες τοῦ Μοναστηριοῦ

Παράλληλα μέ τήν ἐκτροφή ζώων, καλλιεργεῖται μία εὐρεία ποικιλία ἀπό ὀπωροφόρα δένδρα, κηπευτικά, θεραπευτικά καί μυρωδικά βότανα μέ παραδοσιακό τρόπο.

Αὐτά παρέχουν τροφή γιά τήν μοναστική κοινότητα καί πρῶτες ὕλες γιά πολλά καί διάφορα προϊόντα: μαρμελάδες, σαπούνια, ἔλαια θεραπευτικά, ἀλοιφές κ.ἄ., τά ὁποῖα διατίθενται στό Ἐκθετήριο τῆς Ἱερᾶς Μονῆς.


Ἀπό τόν κῆπο τῆς Ἱερᾶς Μονῆς