Ἱερό Ἡσυχαστήριο τοῦ Ἁγίου Ἀποστόλου Παύλου, στό Λαύριο τῆς Ἀττικῆς.

www.saintpauls-monastery.gr

Σκήτη τοῦ Τιμίου Προδρόμου, στό νησί Σάρεμα τῆς Ἐσθονίας.

www.skiita.ee/et