Φυσικοί Σπόροι

Παραγωγή, Διαφύλαξη καί Προσφορά Φυσικῶν Σπόρων

Στήν προσπάθειά νά διατηρηθοῦν φυσικοί σπόροι, χωρίς ὑβριδική ἢ γενετική τροποποίηση, παράγονται καί φυλάσσονται σπόροι ἀπό καλλιέργειες τῆς Ἱερᾶς Μονῆς κάθε χρόνο, τόσον γιά «ἰδίαν χρῆσιν» ὄσο καί γιά ἐνδιαφεραμένους σχετικά καλλιεργητές... 

 

Ἡ ἐτήσια Πανθεσσαλική Τοπική Συνάντηση Ἀνταλλαγῆς Σπόρων λαμβάνει χώρα στό Μοναστῆρι τό πρῶτο Σάββατο κάθε Σεπτεμβρίου. Ὅλοι εἶναι εὐπρόσδεκτοι! Ἐνημερωθεῖτε ἔγκαιρα ἀπό τίς σχετικές ἀνακοινώσεις.

Ἀποστέλλονται σπόροι μετά τά μέσα Ἰανουαρίου κατόπιν ἐπικοινωνίας μέ τήν Ἱερά Μονή.

error: Content is protected !!