Ἡ Ἱερά Μονή Τιμίου Προδρόμου στὴν Ἀνατολή ἱδρύθηκε ἀπό τόν Ἅγιο Ὁσιομάρτυρα Δαμιανό τόν 16ον αἰῶνα.

482

Χρόνια ἹστορίαςΤό Μεταβυζαντινό Μοναστῆρι


Ἐνῶ ἕνα μέρος τῆς «Παλαιᾶς Μονῆς» χρονολογεῖται ἀπό τόν 12ον αἰῶνα, τά κύρια οἰκοδομήματά του κτίσθηκαν περί τό ἔτος 1550 μ.Χ. ἀπό τόν ὁσιομάρτυρα Δαμιανό...


Νεώτερη ἱστορία τῆς Ἱερᾶς Μονῆς


Τό ἔτος 1980 μ.Χ. μέ τήν εὐλογία τοῦ μακαριστοῦ Μητροπολίτου Δημητριάδος καί μετέπειτα Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν, κυροῦ Χριστοδούλου, γίνεται μία προσπάθεια ἀνασυστάσεως τῆς Ἱερᾶς Μονῆς ἀπό μία ἀδελφότητα μοναχῶν προερχομένων ἀπό τό Ἅγιον Ὄρος...

Ὁ Ἱερός Ναός τοῦ Ἁγίου Δαμιανοῦ


Τό Καθολικόν τῆς Ἱερᾶς Μονῆς, ὁ Ναός τοῦ Τιμίου Προδρόμου, βρισκόταν σέ κατάσταση ἐρειπώδη, καί ὡς ἐκ τούτου κρίθηκε ἀκατάλληλη ἡ χρήση του ὡς λατρευτικοῦ χώρου...

Τό Ἀσκητήριον τοῦ Ἁγίου Δαμιανοῦ


Τό ταπεινό ἀσκητήριο τοῦ Ἁγίου Δαμιανοῦ εὑρίσκεται σέ ἀπόσταση περίπου δύο χιλιομέτρων ἀπό τήν Ἱερἀ Μονή, στήν ἀπέναντι πλαγιά ἑνὸς χειμάρρου τοῦ Ὄρους Κισσάβου...