Ὁ τόπος καί τά κοντινά χωριά

Ἡ Ἱερά Μονή Τιμίου Προδρόμου εἶναι κτισμένη σέ μία ὡραιότατη τοποθεσία στό ὄρος Ὅσσα (Κίσσαβος), σέ ὑψόμετρο χιλίων ἑκατό μέτρων (1100 μ) ἀπό τήν ἐπιφάνεια τῆς θαλάσσης, κοντά στό χωριό Ἀνατολή. Ἀπό τήν Μονή, τό βλέμμα μπορεῖ νά ἀγκαλιάσει ἕνα μεγάλο μέρος τοῦ παραγωγικότατου θεσσαλικοῦ κάμπου, ὅπως ἐπίσης καί τήν ὀροσειρά τῆς Πίνδου στά δυτικά, τόν Ὄλυμπο στά βόρεια καί στά ἀνατολικά ἕνα μεγάλο μέρος τοῦ Αἰγαίου. Ὅταν ὁ ὁρίζονατας εἶναι καθαρός διακρίνεται ἀκόμη καί τό ὄρος Ἄθως καθώς καί τά νησιά τῶν Βορείων Σποράδων.


Αὐτή ἡ περιοχή ἀπαράμιλλης φυσικῆς ὁμορφιᾶς, πλούσιας χλωρίδας καί πανίδας ἀπετέλεσε ἀνά τούς αἰῶνας πόλο ἕλξεως γιά πολλές φιλήσυχες ψυχές μέ ἀποτέλεσμα νά δημιουργηθεῖ μία ἁπλῆ καί ταυτόχρονα ζωντανή μοναστική κοινότητα, ἡ ὁποία κατά τά βυζαντινά χρόνια ἦταν γνωστή ὡς τό «Ὄρος τῶν Κελλίων». Σχεδόν κάθε σπιθαμή ἐδάφους εἶναι ποτισμένη μέ τά δάκρυα καί τούς ἱδρῶτες τῶν μοναχῶν, γι’ αὐτό καί εἶναι ἔντονη ἡ αἴσθηση τῆς χάριτος καί τῆς εὐλογίας ἕως τίς ἡμέρες μας.


Κομμάτι αὐτῆς τῆς «πάλαι ποτέ» μοναστικῆς κοινότητος ἀποτελεῖ ἡ Ἱ.Μ. Τιμίου Προδρόμου.Ἁνατολή Ἁγιᾶς

Ἡ Ἀνατολή Ἁγιᾶς (τό παλαιό της ὄνομα ἦταν Σελίτσανη) εἶναι τό πιό ὀρεινό χωριό τοῦ Κισσάβου σέ ὑψόμετρο 960 μέτρων καἰ σἐ ἀπόσταση μόλις 4 χλμ ἀπό τήν Ἱερά Μονή. Τό χωριό ξεχωρίζει γιά τή φυσική του ὀμορφιά καί τήν ἀμφιθεατρική του τοποθεσία, ἡ ὁποία προσφέρει ὑπέροχη θέα.