Ἔργα Ἀνακαίνισης

Ἡ ἀποκατάσταση τῶν χώρων τῆς Ἰερᾶς Μονῆς εἶναι ἐξαιρετικά ἀπαιτητική καί πραγματοποιεῖται μέ πολλή ἀγάπη, προσευχή καί συνείδηση.


Ἀναστήλωση τῆς «Παλαιᾶς Μονῆς»

Διακαής ἐπιθυμία τῶν μοναχῶν εἶναι ἡ ἀναστήλωση τῆς «Παλαιᾶς Μονῆς».

Ὡς θρησκευτικό καί πολιτισμικό μνημεῖο ἀποτελεῖ μέρος τῆς ἐκκλησιαστικῆς ἀρχιτεκτονικῆς καί καλλιτεχνικῆς ἱστορίας τοῦ τόπου, ὅπως ἐπίσης καί μοναστική πνευματική κληρονομιά γιά τήν γενιά μας καί τίς ἑπόμενες.

Εἶναι σπάνιο ὡς πρός τήν γεωγραφική του θέση, τό φυσικό περιβάλλον, καί τήν τοπική ἱστορία. Ἀξιοθέατο τῆς Θεσσαλίας καί προσβάσιμο σέ κάθε ἀπαιτητικό ἐπισκέπτη.

Ἡ ἀναστήλωση ξεκίνησε τόν Σεπτέμβριο τοῦ 2015 μ.Χ. καί ἡ ὁλοκλήρωσή της φαίνεται ἔργο βαθειά μακρυνό. Ὡστόσο, ὁ κάθε προσκυνητής μπορεῖ νά ἐπισκεφθεῖ τόν Ναό μέ τίς ἰδιαίτερες τοιχογραφίες καί τόν περιβάλλοντα χῶρο καί νά βιώσει ἁπλότητα καί κατάνυξη στίς ἀξέχαστες λειτουργικές εὐκαιρίες.

Τό κόστος γιά τήν συνέχιση αὐτοῦ τοῦ ἀξιολόγου ἔργου ἀναστηλώσεως εἶναι πολύ μεγαλύτερο ἀπό τίς οἰκονομικές δυνατότητες τῆς Μονῆς. Ἐκτιμᾶται κάθε βοήθεια σέ αὐτήν τήν προσπάθεια.


Βοηθῆστε στό ἔργο

Δωρεά μέσῳ Τραπέζης

Στοιχεῖα γιἀ Δωρεές
Κάθε οἰκονομική προσφορά βοηθᾶ σημαντικά.
Ἐπίσης πάντα εἶναι εὐπρόσδεκτη κάθε βοήθεια σέ πρακτικές ἐργασίες.

Τράπεζα Πειραιῶς
Ἱερά Μονή Τιμίου Προδρόμου Ἀνατολῆς
BIC: PIRBGRAA
IBAN: GR 90 0171 2490 0062 4903 0020 456

Δωρεά μέσῳ Paypal

Προσωπικές Πληροφορίες για τη λήψη του Αποδεικτικού

Τελικό ποσό Δωρεάς 10.00€