Οἱ μοναχές τοῦ Ἱεροῦ Κοινοβίου, ἀσχολοῦνται μέ διάφορα ἐκκλησιαστικά ἐργόχειρα