Διακονήματα


Στιγμιότυπα ἀπό τίς καλλιέργειες, τήν κτηνοτροφική μονάδα
καί τήν καθημερινότητα τῶν μοναχῶν στήν Ἱερά Μονή.

error: Content is protected !!