Μοναχή Θεοκλήτη
(8 Ἰουνίου 1983 μ.Χ. - 18 Αὐγούστου 2014 μ.Χ.)Ἀδελφή μας Θεοκλήτη Μοναχή,
"Δέν Τόν ἒψαξες, σέ κάλεσε …
Δέν Τόν ἀμφισβήτησες, Τοῦ δόθηκες ἁπλά ...
Τοῦ ἀφέθηκες μέ ἐμπιστοσύνη...
Σέ πῆρε ἀπ᾽τό χέρι καί, χωρίς σταθμούς,
σέ ἀνέβασε στό παλάτι Του…
ὁ Νυμφίος, ὁ Βασιλιάς, Χριστός."
ἡ Γερόντισσά σου, Θεοδέκτη μοναχή. 18.08.2014 μ.Χ.

Ἡ ἀγαπημένη μας ἀδελφή Θεοκλήτη ἐκοιμήθη ἐν Κυρίῳ στίς 18 Αὐγούστου τοῦ 2014 μ.Χ..

Κουρά εἰς Μεγαλόσχημον Μοναχήν στήν Ἱερά Μονή Τιμίου Προδρόμου Ἀνατολῆς Ἁγιᾶς.

Tήν Λαμπροπέμπτη, στήν Ἱερά Μονή Τιμίου Προδρόμου Ἀνατολῆς, βιώσαμε τήν ἰδιαίτερη πνευματική χαρά τῆς μεγαλοσχημίας τῆς Μοναχῆς Θεοκλήτης, πού τέλεσε ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Δημητριάδος κ.κ.᾽Ιγνάτιος.

Πρίν τρία χρόνια ἡ ἀδελφή μας ὡς «Κλάρα» ἀπό τήν Ἀμερική, κατηχήθηκε καί βαπτίσθηκε «Φωτεινή». Πρίν ἕνα χρόνο, Λαμπροτρίτη, μέ τήν ρασοφορία της ξεκίνησε τόν μοναστικό της ἀγῶνα, ὡς Θεοκλήτη μοναχή. Καί πλέον, μέσα στόν ἀγῶνα τῆς ἰδιαίτερης ἐπισκέψεως τοῦ Θεοῦ, μέ τήν ἀδυναμία στό σῶμα, ὡς μεγαλόσχημη μοναχή, ζητάει τίς εὐχές καί τίς προσευχές ὃλων μας, γιά μία ἀναστάσιμη πορεία καί θεία βιώματα ταπεινώσεως καί ὑπομονῆς...

Ἡ Ἡγουμένη Μοναχή Θεοδέκτη, ὃλες οἱ ἀδελφές της καί κάθε ἓνας πού ἒφθασε ἒστω γιά λίγο κοντά της, βροντοφωνοῦν: "ΑΞΙΑ"!

"Ἡ ἀμνάς Σου Ἰησοῦ, κράζει μεγάλῃ τῇ φωνῇ·Σέ Νυμφίε μου ποθῶ, καί Σε ζητοῦσα ἀθλῶ, καί συσταυροῦμαι, καί συνθάπτομαι τῷ βαπτισμῷ Σου·καί πάσχω διά Σέ, ὡς βασιλεύσω σύν Σοι·καί θνῄσκω ὑπέρ Σοῦ, ἵνα καὶ ζήσω ἐν Σοί·ἀλλ᾽ ὡς θυσίαν ἄμωμον, προσδέχου τήν μετά πόθου τυθεῖσάν Σοι. Αὐτῆς πρεσβείαις, ὡς ἐλεήμων, σῶσον τάς ψυχάς ἡμῶν."

...ψάλλουν ἥδη γιά σένα οἱ ἀδελφές σου.