Ὁδηγίες γιά νά φθάσετε στό Μοναστῆρι

Μέ ἰδιωτικό μέσον ἀπό τήν Λάρισα

Ἀπό Ἀθῆνα ἀκολουθῶντας τήν ἐθνική ὁδό, φθάνοντας στήν Λάρισα, παίρνετε τήν δεύτερη ἔξοδο πρός Ἁγιά / Παραλία Λαρίσης (ἀπό Θεσσαλονίκη, τήν τρίτη ἔξοδο πρός Ἁγιά). Μετά περίπου 50 μέτρα, στρίβετε ἀριστερά στά φανάρια πρός Ἁγιά / Παραλία Λαρίσης. Συνεχίζετε στόν δρόμο αὐτόν 15,5 χμ. Ὅταν τελειώνει ὁ δρόμος, στρίβετε δεξιά. Περνᾶτε τό χωριό Ἐλευθέριο καί, στήν συνέχεια, ἕνα βενζινάδικο Kaoil στά ἀριστερά σας. Ἐκεῖ θά δεῖτε μία πινακίδα γιά τό χωριό Ἀνατολή καί τό Μοναστῆρι. Στήν ἑπόμενη στροφή, στρίβετε ἀριστερά στό χωριό Δήμητρα.

Συνεχίζετε νά ἀνεβαίνετε στόν δρόμο αὐτόν γιά 18 χμ, ἕως τό χωριό Ἀνατολή. Ὑπάρχει μόνον ἕνας ἀσφαλτοστρωμμένος δρόμος. Ὅταν ἔχετε περάσει τήν πινακίδα γιά τό χωριό Ἀνατολή, στρίβετε στόν πρῶτο δρόμο ἀριστερά. Ὑπάρχει πινακίδα μέ ἔνδειξη «Ἱερά Μονή Τιμίου Προδρόμου». Συνεχίζετε 3,5 χμ. στόν ἴδιο ἀσφαλτοστρωμμένο δρόμο καί φθάνετε στό Μοναστῆρι, στόν χῶρο στάθμευσης.

Διεθνή Ἀεροδρόμια καί Δημόσιες Ὑπηρεσίες Μεταφορῶν