Πανηγύρεις στήν Ἱερά Μονή

Ἡ Ἱερά Μονή πανηγυρίζει τήν Ἀποτομή τῆς Ἱερᾶς Κεφαλῆς τοῦ Τιμίου Προδρόμου τήν 28η καί 29η Αὐγούστου. Καί...
Τήν μνήμη τοῦ μαρτυρίου τοῦ Ὁσιομάρτυρος Δαμιανοῦ, κτίτορος τῆς Ἱερᾶς Μονῆς, τήν 13η καί 14η Φεβρουαρίου.
Γιά περισσότερες πληροφορίες ἐπικοινωνῆστε μέ τήν Ἱερά Μονή.