Επίσκεψη κληρικῶν, ἐπιστημόνων, πολιτικῶν και δημοσιογράφων ἐκ Γερμανίας στήν Ι.Μ Τιμίου Προδρόμου
30 Σεπτεμβρίου 2016
Ὕμνοι στήν Ὑπεραγία Θεοτόκο-Χορός Ψαλτριῶν ‘ΑΙ ΑΔΟΥΣΑΙ’
18 Οκτωβρίου 2016

Ἐπίσκεψη τῶν π. Αλέξανδρου Καριώτογλου, Πρεσβυτέρας Ἀγγελικής Καριώτογλου, Μαρίας Κοκκίνου καί Jim Forest στήν Ἱερά Μονή

Ὁ Jim Forest, θεολόγος, συγγραφέας καί εἰρηνιστής παραβρέθηκε στήν Ἀθῆνα γιά τήν παρουσίαση τῆς ἔκδοσης σέ ἑλληνική μετάφραση δύο βιβλίων του. Ἡ ἐκδήλωση ἔλαβε χώρα στό «Σπίτι τῆς Κύπρου» στήν Ἀθήνα, στίς 10 Οκτωβρίου 2016. Τήν ἐκδήλωση συντόνισε ἡ ἐκδότης τῆς «Πορφύρας» Μαρία Κοκκίνου, ἡ οποία ἐπιμελήθηκε καί τήν μετάφραση τῆς ὁμιλίας τοῦ Jim Forest στην ἑλληνική. Την ἐκδήλωση πλαισίωσαν διάφορες ἐκδηλώσεις ἐκείνων τῶν ἡμερῶν.

Οἱ ίδιοι μαζί μέ τόν π. Αλέξανδρο Καριώτογλου καί τήν Πρεσβυτέρα Αγγελική Καριώτογλου ἐπισκέφθηκαν ἀρκετά μουσεῖα ἐνῶ διανυκτέρευσαν καί στήν Ἱερά Μονή Τιμίου Προδρόμου κατά τήν διάρκεια τοῦ ταξιδιοῦ τους ἀπό τήν Ἀθῆνα στήν Θεσσαλονίκη.

error: Content is protected !!