Οἱ ἡμιτελεῖς ἐργασίες ἀναστήλωσης στήν «Παλαιά Μονή» ...

Χῶροι τοῦ Μοναστηριοῦ οἱ ὁποῖοι ἀκόμα περιμένουν ἀναστήλωση ...