Γιά τίς λατρευτικές ἀνάγκες τόσο τῆς ὁλοένα αὐξανομένης ἀδελφότητος ὅσο καί τῶν προσκυνητῶν οἱ ὁποῖοι κατά τούς καλοκαιρινούς κυρίως μῆνες προσέρχονται στήν Ἰερά Μονή, ἄρχισε τό Σεπτέμβριο τοῦ 2003 ἡ ἀνοικοδόμηση ἑνός νέου Ναοῦ ἀφιερωμένου στόν κτήτορα Ἅγιο Δαμιανό.

Ὁ νέος Ναός χτίστηκε στό χῶρο μεταξύ τῆς «Παλαιᾶς Μονῆς» καί τοῦ νέου κτηριακοῦ συγκροτήματος καί ἀποτελεῖ τόν ὁρατό συνδετικό τους κρίκο.

Ἐγκαινιάστηκε ὑπό τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Δημητριάδος καί Ἁγιᾶς κ.κ. Ἰγνατίου καί ἐπί ἡγουμενίας Θεοδέκτης Μοναχῆς, τήν 28ην Μαΐου 2016 μ.Χ.. (Περισσότερα)

Ὁ νέος Ἱερός Ναός χαρακτηρίζεται γιά τό ἀπέρριτο καί τήν καλαισθησία του καί ὑποβάλλει τόν προσκυνητή μέ τήν ἁπλότητα καί κοσμιότητά του.

Πρόσφατα ξεκίνησε ἡ ἁγιογράφησή του, ἀρχῆς γενομένης μέ τήν ἀπεικόνιση τῆς Πλατυτέρας στήν κόγχη.

Ἐξωτερικά ὁ Ναός ἐπενδύθηκε μέ πέτρα γιά λόγους εὐπρεπισμοῦ ἀλλά καί μονώσεως ἐνῶ τά ἡμικόκλια ἐπάνωθεν τῶν θυρῶν καί τῶν παραθύρων κοσμήθηκαν μέ ἁπλᾶ ψηφιδωτά παλαιοχριστιανικοῦ τύπου.


Ἐσωτερικοί καί ἐξωτερικοί χῶροι