Τὸ Μοναστήρι δέχεται προσκυνητές κάθε Σάββατο καὶ Κυριακὴ ἀπὸ τὶς 10πμ ἕως τὶς 5μμ.


Ἱερά Μονή Τιμίου Προδρόμου ἈνατολῆςἩ Ἱερά Μονή Τιμίου Προδρόμου στήν Ἀνατολή ἱδρύθηκε ἀπό τόν ὁσιομάρτυρα Ἅγιο Δαμιανό τόν 16ον αἰῶνα, καί ἀνασυστάθηκε ἀπό μία ὁμάδα μοναζουσῶν τό ἔτος 2000 μ.Χ..
Τό μοναστῆρι εὑρίσκεται στίς πλαγιές τοῦ ὄρους Κίσσαβος (Ὄσσα), τέσσερα χιλιόμετρα ἀπό τό χωριό Ἀνατολή Ἁγιᾶς, σέ μία ἀπόσταση περίπου μίας ὥρας ταξιδιοῦ ἀπό τήν Λάρισα, σέ ὑψόμετρο 1080 μέτρων.

Ἡ Ἱερά Μονή περιλαμβάνει σήμερα κτηριακά, τό Παλαιό Μοναστῆρι, τά Νέα Οἰκοδομήματα, τήν Ἐκκλησία τοῦ Ἁγίου Δαμιανοῦ, τό Ἀσκητήριο τοῦ Ἁγίου Δαμιανοῦ καθώς ἐπίσης τήν Κτηνοτροφική Μονάδα μέ τίς πέριξ τῆς Μονῆς Καλλιέργειες.


Νέα Οἰκοδομήματα τῆς Μονῆς

Ἱερός Ναός τοῦ Ἁγίου Δαμιανοῦ

Ἀσκητήριο τοῦ Ἁγίου Δαμιανοῦ


 

Ἡ μοναστική αὐτή κοινότητα ὀρθοδόξων μοναχῶν ἀπό διάφορες χῶρες, ἐπιβεβαιώνει ἐμπράκτως ὅτι στήν Ὀρθοδοξία δέν γίνονται διακρίσεις ἔθνους, φυλῆς καἰ γλῶσσας.

Ἡ λειτουργική ζωή ἀποτελεῖ τό κέντρο τῆς καθημερινῆς ζωῆς τῆς μοναστικῆς κοινότητας.

Τήν λειτουργική ζωή συμπληρώνουν διακονήματα καθώς καί ἡ φροντίδα τῶν καλλιεργειῶν και τῶν ἐκτροφῶν τῆς κτηνοτροφικῆς μονάδας, πού βοηθοῦν στήν συντήρηση τῆς Μονῆς καί τήν ἐξασφάλιση των ἀπαραιτήτων «πρός τό ζῆν», ἐνῶ ταυτόχρονα ἀποτελοῦν παραδοσιακές μοναστηριακές ἐργασίες καί ἔμπρακτη ἔκφραση σεβασμοῦ πρός τόν Κτίστη Τριαδικό Θεό.

Ἐγκάρδια ἐπιθυμία τῶν μοναχῶν εἶναι ἡ ἀναστύλωση τῆς «Παλαιᾶς Μονῆς» καί ἡ ὁλοκλήρωση τῶν ἡμιτελῶν τμημάτων τοῦ οἰκοδομήματος τῆς «Νέας Μονῆς».

Γεγονότα στήν Ἱερά Μονή