Ρασοφορία Μοναχής Θεολήπτης
Постриг

монахини Феолипти
10 January 2017

Гимны Пресвятой Богородице-Женский церковный хор ‘ЭДУСЭ’

Женский церковный хор ‘ΑΙ ΑΔΟΥΣΑΙ’
Регент Др. Сэви Мазэра

 

Суббота 5/11/2016
Время: 17.00

error: Content is protected !!