Ρασοφορία Μοναχής Θεολήπτης
Ρασοφορία Μοναχής Θεολήπτης
10 January 2017

Hymns to the All-Holy Theotokos-Choir of Chanters ‘ΑΙ ΑΔΟΥΣΑΙ’

Choir of Chanters ‘ΑΙ ΑΔΟΥΣΑΙ’
Leader Dr. Sevi Mazera

 

Saturday 5/11/2016
Time: 17.00 p.m.

error: Content is protected !!